به مناسبت اهداء جایزه «فیلدز» Fields به پرفسور کوچر بیرکار