گردهم آیی ایرانیان در آلمان به مناسبت سالروز درگذشت شاهپور علیرضا پهلوی و والاگهر شهریار شفیق و دیگر جانباختگان راه آزدی

پیام شهبانو فرح پهلوی در گردهم آیی ایرانیان در آلمان به مناسبت سالروز درگذشت شاهپور علیرضا پهلوی و والاگهر شهریار شفیق و دیگر جانباختگان راه آزدی − ژانویه ۲۰۱۴

پیام سپاسگزاری شهبانو فرح پهلوی از تمام همیهنان

 

 

 

 


   همه حقوق محفوظ است. کپی رایت © ۲۰۲۰ - سایت رسمی فرح پهلوی شهبانوی ایران 

SiteLock