به مناسبت اعدام نوید افکاری قهرمان کشتی

نوید افکاری