اطلاعیۀ رسمی

 

ما مایلیم که به آگاهی دوستان و هم میهنانمان برسانیم که، در این روزهای سخت، ما در تماس مستمر با شما از طریق تارنماهای رضا پهلوی و فرح پهلوی خواهیم ماند

ممکن است که شما گاهی اطلاعیه های از افراد یا سازمان هایی دریافت نمایید که مدعی هستند که از طرف خانوادۀ ما  یا علیرضای عزیزمان صحبت می کنند. ما از شما می خواهیم که این اطلاعیه ها را نادیده بگیرید. روش ما مانند همیشه، اینست که مستقیما با هم میهنانمان، دوستانمان، و فامیل بزرگترمان ایران صحبت کنیم و نه از طریق واسطه ها

برای  دریافت آخرین و صحیح ترین اطلاعاتلطفا به تارنمای رسمی فرح پهلوی (www.farahpahlavi.org) و یا تارنمای رسمی رضا پهلوی (www.rezapahlavi.org)    مراجعه نمایید

با سپاس از احساسات گرم و صمیمی شما

فرح پهلوی و رضا پهلوی